TV & Video Hoạt động NTV
Chuyện buồn ở bản
19:11, 20/10/2022
Chuyện buồn ở bản - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Lữ Phú - Trung tâm VHTT&TT Kỳ Sơn