4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b77cf9311156d
4028eaa46b3131a9016b64b9ce692268
/lien-hoan-ptth/tac-pham-du-thi/phat-thanh/
Phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Quỳ Hợp – nhiều giải pháp giảm nguy cơ tái trắng chi bộ
16:36, 30/09/2019
Quỳ Hợp – nhiều giải pháp giảm nguy cơ tái trắng chi bộ - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Thu Hường-Trung Hiếu - Đài TT-TH Quỳ Hợp