4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b77cf9311156d
4028eaa46b3131a9016b64b9ce692268
/lien-hoan-ptth/tac-pham-du-thi/phat-thanh/
Phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Liệu còn xứng đáng là người đảng viên?
17:37, 23/10/2020
Phóng sự: Liệu còn xứng đáng là người đảng viên?
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Ngân Hà - Thu Thủy - Huyền Nga - Trung tâm VHTT&TT TP Vinh