TV & Video Hoạt động NTV
CTPT tổng hợp nâng cao công tác phòng chống buôn bán người nhìn từ thực trạng ở khu vực miền núi và biên giới
19:44, 20/10/2022
CTPT tổng hợp nâng cao công tác phòng chống buôn bán người nhìn từ thực trạng ở khu vực miền núi và biên giới  - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Thanh Mai - Trung tâm VHTT&TT Anh Sơn