TV & Video Hoạt động NTV
Chất lượng nguồn nhân lực - Nhìn từ thực trạng đào tạo nghề
22:53, 08/12/2021
Chất lượng nguồn nhân lực - Nhìn từ thực trạng đào tạo nghề - Tác phẩm tham gia Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ XXVI của tác giả Thanh Mai - Trung tâm VHTT&TT Anh Sơn