TV & Video Hoạt động NTV
Đồng đội ơi!
15:10, 24/10/2020
Chương trình phát thanh: Đồng đội ơi!
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Lê Xuân - Thanh Long - Lê Long - Hà Văn - Phòng Văn nghệ - Giải trí
NTV