TV & Video Hoạt động NTV
Dùng smartphone ở lứa tuổi học sinh trung học - nên hay không nên?
15:03, 24/10/2020
Chương trình tổng hợp: Dùng smartphone ở lứa tuổi học sinh trung học - nên hay không nên?
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Anh Đào - Hồng Nhung - Bình Sơn - Thanh Nga - Thuỳ Linh - Phòng Chuyên đề
NTV