TV & Video Hoạt động NTV
Đừng để Văn hóa Mông bị lãng quên
15:05, 24/10/2020
Chương trình tổng hợp: Đừng để Văn hóa Mông bị lãng quên
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Bá Rê - Y Sềnh - Phòng Chuyên đề
NTV