TV & Video Hoạt động NTV
Chương trình phát thanh tổng hợp
18:38, 20/10/2022
Chương trình phát thanh tổng hợp - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Bé Vinh - Hà Thảo - Vi Zen - Trung tâm VHTT&TT Qùy Châu