TV & Video Hoạt động NTV
Nỗi buồn nghề biển
19:41, 20/10/2022
Nỗi buồn nghề biển - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Thanh Nhàn - Hồng Dên - Phạm Gái - Phòng Thời sự