TV & Video Hoạt động NTV
Chuyển đổi số ở Hưng Nguyên - Thành công từ thay đổi nhận thức
19:22, 20/10/2022
Chuyển đổi số ở Hưng Nguyên - Thành công từ thay đổi nhận thức - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Nguyễn Hạnh - Thanh Tâm - Trung tâm VHTT&TT Hưng Nguyên