TV & Video Hoạt động NTV
Nhức nhối nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở Kỳ Sơn
19:15, 20/10/2022
Nhức nhối nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở Kỳ Sơn - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Hồng Thoa - Trung tâm VHTT&TT Kỳ Sơn