TV & Video Hoạt động NTV
Ước mơ giang dở
19:32, 20/10/2022
Ước mơ giang dở - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Nguyễn Thương- Phương Thảo - Trung tâm VHTT&TT Tân Kỳ