TV & Video Hoạt động NTV
Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã - Xu thế tất yếu từ cuộc sống
09:09, 23/10/2020
Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã - Xu thế tất yếu từ cuộc sống - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 25 - 2020 của nhóm tác giả Việt Anh, Minh Tâm, Mạnh Thuận, Sơn Hiếu, Lang Linh, Thế Toản, Thu Hiền, Minh Tân - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An.
NTV