TV & Video Hoạt động NTV
Tướng Lê Văn Khiêu
22:02, 28/09/2019
Tướng Lê Văn Khiêu - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả: THU HIỀN- SỸ ĐẠT- THÀNH TRUNG- THANH XUYÊN - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An