TV & Video Hoạt động NTV
Phim tài liệu: Mùa nắng ở Đảo Ngư
10:43, 08/12/2021
"Phim tài liệu: Những mùa nắng ở Đảo Ngư" - tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 26 của nhóm tác giả Bộ chỉ huy quân sự tỉnh