TV & Video Hoạt động NTV
Theo dấu chân Bác trên quê hương Nghệ An
10:06, 08/12/2021
Tác phẩm "Theo dấu chân Bác trên quê hương Nghệ An" tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 26 của nhóm tác giả Trung tâm VHTT&TT Nam Đàn và Khu di tích Kim Liên