TV & Video Hoạt động NTV
Khát vọng Chông Tà Già
15:08, 10/12/2021
Khát vọng Chông Tà Già - Tác phẩm tham gia Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ XXVI của nhóm tác giả Hương Giang - Sơn Hiếu - Kim Thoa - Thu Hiền - Lỳ Y Sềnh - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An