TV & Video Hoạt động NTV

Một số câu hỏi thường gặp tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình Nghệ An

10:08, 26/08/2019
Ban tổ chức xin giải đáp một số câu hỏi thường gặp tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình Nghệ AN để các đơn vị tiện theo dõi.

I. THỦ TỤC THAM GIA LHPTTH NGHỆ AN

1. Hỏi: Lần đầu tiên tham gia LHPTTH NGHỆ AN, đơn vị phải làm những thủ tục gì để có thể tham dự?

Đáp: Đơn vị lần đầu tham gia LHPTTH NGHỆ AN gửi văn bản xin tham gia về Ban Tổ chức liên hoan Phòng Biên tập TTĐT.  Sau khi có ý kiến chấp thuận của Chủ tịch LHPTTH NGHỆ AN, đơn vị mới chính thức trở thành đơn vị dự thi.

2. Hỏi: Làm thế nào để đăng ký tác phẩm dự thi, thông tin đoàn ?

Đáp: Để đăng ký dự thi xin gửi văn bản về lhptthna@gmail.com, Danh sách cán bộ, phóng viên tham gia Liên hoan xin được gửi về Ban Tổ chức (qua Phòng Tổ chức- Hành chính, theo địa chỉ: hsonntv@gmail.com)

II. ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM DỰ THI LHPTTH NGHỆ AN

3. Hỏi: Đơn vị có thể thay đổi thể loại và đề tài tác phẩm dự thi sau khi đã đăng ký tác phẩm dự thi không?

Đáp: Ban Tổ chức chỉ chấp nhận thay đổi thể loại và tác phẩm dự thi sau thời hạn đăng ký 05 ngày và phải có văn bản xác nhận của đơn vị về sự thay đổi này. Tuy nhiên, khi đổi thể loại, đơn vị cần lưu ý số lượng tác phẩm của mỗi thể loại theo quy định.

4. Hỏi: Thời lượng tác phẩm dự thi chỉ quá 3 – 5 giây so với qui định có được tham dự LHPTTH NGHỆ AN không?

Đáp: Thời lượng tác phẩm dự thi phải thực hiện theo đúng qui định của Ban Tổ chức được nêu tại Thông báo số 01 LHPTTH NGHỆ AN (xem Thông báo này trên trang web chính thức của LHPTTH NGHỆ AN https://lienhoan.truyenhinhnghean.vn, mục Thông báo). Nếu quá thời lượng, phần mềm LHPTTH NGHỆ AN sẽ tự động loại tác phẩm do phạm quy.

III. CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

5. Hỏi: Yêu cầu định dạng file và đặt tên file tác phẩm dự thi LHPTTH NGHỆ AN?

Đáp: Các đơn vị xem Qui định và hướng dẫn kỹ thuật về file tác phẩm dự thi trên trang web chính thức của LHPTTH NGHỆ AN https://lienhoan.truyenhinhnghean.vn, mục Hướng dẫn kỹ thuật.

IV. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LHPTTH NGHỆ AN

6. Hỏi: Các đoàn đại biểu cập nhật thông tin về Liên hoan bằng cách nào?

Đáp: Ban Tổ chức LHPTTH NGHỆ AN xây dựng rất nhiều “kênh” để các đại biểu tham dự liên hoan có thể cập nhật thông tin trước, trong và sau khi diễn ra Liên hoan.

– Trang web chính thức: https://lienhoan.truyenhinhnghean.vn,

– Trang Facebook: facebook.com/truyenhinhnghean

– Đường dây nóng:

V. TRÌNH CHIẾU TÁC PHẨM DỰ THI

7. Hỏi: Các đơn vị có thể xem tác phẩm dự thi của mình ở đâu và vào lúc nào?

Đáp: Có 2 hình thức xem tác phẩm dự thi:

– Xem trực tiếp tại các phòng chiếu tại LHTH.

Thời gian trình chiếu tất cả các thể loại tác phẩm dự thi bắt đầu từ 8h00 ngày khai mạc LHPTTH NGHỆ AN. Tại mỗi phòng trình chiếu của từng thể loại đều có lịch trình chiếu của thể loại đó. (Lưu ý: Ban Tổ chức không trình chiếu thể loại Phim truyện).

– Xem qua trang web chính thức của LHPTTH NGHỆ AN https://lienhoan.truyenhinhnghean.vn, mục Video tác phẩm dự thi.

VI. CHẤM THI

8. Hỏi: Trong quá trình chấm thi, nếu tác phẩm dự thi bị lỗi, đơn vị dự thi có thể đổi file tác phẩm không?

Đáp: Trong quá trình chấm thi, nếu tác phẩm dự thi bị lỗi, Ban Tổ chức sẽ thông báo với đơn vị dự thi để gửi lại file chương trình.

9. Hỏi: Đơn vị có thể xem lịch chấm tác phẩm dự thi ở đâu?

Đáp: Lịch chấm cụ thể các tác phẩm dự thi theo từng thể loại được đăng hàng ngày trên trang web chính thức của LHPTTH NGHỆ AN: https://lienhoan.truyenhinhnghean.vn

VII. TRẢ Ổ CỨNG TÁC PHẨM DỰ THI

10. Hỏi: Đơn vị lấy lại ổ cứng tác phẩm dự thi ở đâu và vào thời gian nào?

Đáp: Ban Tổ chức tiến hành trả ổ cứng tác phẩm dự thi ngay tại phòng Ban tổ chức

VIII. IN SAO TÁC PHẨM DỰ THI

11. Hỏi: Đơn vị tham dự LHPTTH NGHỆ AN có thể in sao tác phẩm dự thi của đơn vị khác được không?

Đáp: Tôn trọng bản quyền và quyền trao đổi tác phẩm của các đơn vị dự thi, Ban Tổ chức không thực hiện việc in sao tác phẩm. Thông tin về tác phẩm dự thi được Ban Tổ chức cung cấp đầy đủ trên trang web chính thức của LHPTTH NGHỆ AN: https://lienhoan.truyenhinhnghean.vn, Các đơn vị muốn in sao tác phẩm của đơn vị nào thì tự thỏa thuận với đơn vị đó về bản quyền và hình thức in sao tác phẩm.

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm