TV & Video Hoạt động NTV

Quy định và hướng dẫn kỹ thuật đối với file chương trình dự thi LHPTTH

09:47, 26/08/2019
Để chương trình dự thi Liên hoan PTTH lần thứ 24 – 2019 đồng đều, BTC Liên hoan quy định kỹ thuật xuất file theo tiêu chuẩn sau, đề nghị các kỹ thuật viên các đơn vị tuân thủ.

1. Định dạng sử dụng cho chương trình dự thi:

A-  Về tiêu chuẩn Video(File hình ảnh)

Các định dạng nén Video:

1.1 Tiêu chuẩn HD (1920×1080 50i):

a, chuẩn nén MP4 (nén theo chuẩn H.264):

Tên file:                          vidu.mp4

Format:                          MPEG-4

Format profile:              Base Media / Version 2

Format:                          AVC

Format/Info:                  Advanced Video Codec

Format profile:              Main@L4.1

Bit rate:                          >= 6MBs

Width:                            1 920 pixels

Height:                           1 080 pixels

Display aspect ratio          16:9

Frame rate:                    25.000 fps

Standard:                       PAL

Color space:                   YUV

Chroma subsampling:    4:2:0

Bit depth:                       8 bits

Scan type:                      Interlaced

Scan order:                    Top Field First

Audio

ID:                                 2

Format:                          AAC

Format/Info:                  Advanced Audio Codec

Bit rate mode:                constan

Bit rate:                          192 Kbps

Channel(s):                      channels

Channel positions:             Front: L R

Sampling rate:               48.0 KHz

 

b, Chuẩn nén MPEG HD:

General

Tên file                                    VIDU1.mpg

Format:                                   MPEG-PS

Video

ID:                                           224 (0xE0)

Format:                                   MPEG Video

Format version:                       Version 2

Format profile:                        Main@High

Format settings, BVOP:             Yes

Format settings, Matrix:            Custom

Format settings, picture st:      Frame

Bit rate:                                   15.0 Mbps

Width:                                     1 920 pixels

Height:                                    1 080 pixels

Display aspect ratio:                16:9

Frame rate:                             25.000 fps

Color space:                             YUV

Chroma subsampling:              4:2:0

Bit depth:                                8 bits

Scan type:                               Interlaced

Scan order:                              Top Field First

Compression mode:                 Lossy

Bits/(Pixel*Frame):                  0.965

Audio

ID:                                        192 (0xC0)

Format:                                   MPEG Audio

Format version:                       Version 1

Format profile:                        Layer 2

Bit rate mode:                          Constant

Bit rate:                                  384 Kbps

Channel(s):                             2 channels

Sampling rate:                         48.0 KHz

Compression mode:                 Lossy

 

1.2. Tiêu chuẩn SD PAL

General

Tên file:                                    ViduSD.mpg

Format:                                   MPEG-PS

Video

ID:                                           224 (0xE0)

Format:                                   MPEG Video

Format version:                       Version 2

Format profile:                        Main@Main

Format settings, BVOP:             Yes

Format settings, Matrix:            Custom

Format settings, GOP:            M=3, N=15

Format settings, picture st:      Frame

Bit rate                                    15.0 Mbps

Width:                                     720 pixels

Height:                                    576 pixels

Display aspect ratio:                16:9

Frame rate:                             25.000 fps

Standard:                                PAL

Color space:                             YUV

Chroma subsampling:             4:2:0

Bit depth:                                8 bits

Scan type:                               Interlaced

Scan order:                             Top Field First

Compression mode:                Lossy

Bits/(Pixel*Frame):                  1.447

GOP, Open/Closed:                 Closed

Audio

ID:                                           192 (0xC0)

Format:                                   MPEG Audio

Format version:                       Version 1

Format profile:                         Layer 2

Bit rate mode:                          Constant

Bit rate:                                   384 Kbps

Channel(s):                               2 channels

Sampling rate:                          48.0 KHz

Compression mode:                Lossy

 

B- Tiêu chuẩn Audio(File âm thanh)

Tất cả các file âm thanh định dạng .MP3

Sample Rate:                           44.1 KHz

Chanel:                                    Stereo

Resolution:                                 16 bit

CBR Bit Rate:                            128Kbps

Codec:                                     High Quality

 

2. Các quy định về đặt tên File: Sau khi dựng xong chương trình ,kỹ thuật viên kết xuất Video(export timeline) chương trình ra file với định dạng MPEG,MP3 và đặt tên file theo quy ước:

TENDONVI_THELOAI_TENTACPHAM[.MPG]

TENDONVI_THELOAI_TENTACPHAM[.MP3]

TENDONVI:    ĐAIKYSON

THELOAI,TENDONVI:

Quy định theo các bảng sau:

TT THỂ LOẠI VIẾT TẮT TÊN THỂ LOẠI
1 Chương  trình dành cho thiếu nhi CTTHIEUNHI
2 Phim Tài Liệu PHIMTAILIEU
3.1 Phóng sự dài PHONGSUDAI
3.2 Phóng sự dài(Chủ đề học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh) PHONGSUDAIHCM
4 Các chương trình chuyên đề CTCHUYENDE
5 Chương trình truyền hình Tiếng dân tộc CTTHTIENGDANTOC
6 Chương trình Ca múa nhạc CTCAMUANHAC
7 Các chương trình sân khấu CTSANKHAU

 

TT THỂ LOẠI VIẾT TẮT TÊN THỂ LOẠI
1 Phóng sự thu thanh PHONGSUTHUTHANH
2 Phỏng vấn PHONGVAN
3 Chương trình Phát thanh trực tiếp CTPHATTHANHTRUCTIEP
4 Chương trình tổng hợp CTTONGHOP
5 Câu chuyện truyền thanh CAUCHUYENTRUYENTHANH

 

TT TÊN ĐƠN VỊ VIẾT TẮT
1 Đài Truyền thanh – truyền hình TP Vinh DAITPVINH
2 Đài Truyền thanh – Truyền hình TX Cửa Lò DAITXCUALO
3 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Hưng Nguyên DAIHUNGNGUYEN
4 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Nam Đàn DAINAMDAN
5 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Thanh Chương DAITHANHCHUONG
6 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Tân Kỳ DAITANKY
7 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Anh Sơn DAIANHSON
8 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Con Cuông DAICONCUONG
9 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Tương Dương DAITUONGDUONG
10 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Kỳ Sơn DAIKYSON
11 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Quế Phong DAIQUEPHONG
12 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Quỳ Châu DAIQUYCHAU
13 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Quỳ Hợp DAIQUYHOP
14 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Nghĩa Đàn DAINGHIADAN
15 Đài Truyền thanh – truyền hình TX Thái Hòa DAITXTHAIHOA
16 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Quỳnh Lưu DAIQUYNHLUU
17 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Diễn Châu DAIDIENCHAU
18 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Nghi Lộc DAINGHILOC
19 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Đô Lương DAIDOLUONG
20 Đài Truyền thanh – truyền hình Huyện Yên Thành DAIYENTHANH
21 Công An Nghệ An THCANA
22 Báo truyền hình Quân khu 4 THQK4
23 Trang tryền hình Y tế THYTENA
24 Trang truyền hình Biên Phòng THBPNA
25 Trang truyền hình Quốc Phòng THQPNA
26 Trang truyền hình Lao động Công đoàn THLDCDNA
27 Phòng Thời sự TSPTTHNA
28 Phòng Chuyên đề – CCHC TTPBPL THCDNA
29 Phòng Văn nghệ – Giải trí THVNNA
30 Phòng Tiếng dân tộc THTDTNA
31 Phòng Biên tập và Thông tin điện tử THBTNA
32 Chương trình của các Sở ban nghành có hợp đồng phối hợp sản xuất chương trình THHDPHNA

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện