TV & Video Hoạt động NTV
Câu chuyện cuộc đời
15:12, 24/10/2020
Câu chuyện truyền thanh: Câu chuyện cuộc đời
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Thanh Xuân - Quốc Nam - Phòng Văn nghệ - Giải trí
NTV