TV & Video Hoạt động NTV
Người gieo hạt
14:26, 29/09/2019
Người gieo hạt - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả Kha Thị Thường - Vũ Quốc Nam - Phòng văn nghệ giải trí - Đài PT-TH Nghệ An