TV & Video Hoạt động NTV
Vòng xoáy
14:29, 10/12/2021

Vòng xoáy - Tác phẩm tham gia Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ XXVI của nhóm tác giả Kha Thường - Quốc Nam - Thanh Long- Phòng Văn nghệ - Giải trí - Đài PT-TH Nghệ An