TV & Video Hoạt động NTV
Xao La đi học
16:02, 13/12/2021
Xao La đi học - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVI của nhóm tác giả Như Phong - Quỳnh Nga - Duy Khánh - Thanh Thảo - Thanh Sơn - Lê Trang - Phòng Văn nghệ - Giải trí - Đài PT-TH Nghệ An