TV & Video Hoạt động NTV
Tìm về Ví, Giặm
23:13, 28/09/2019
Phim ca nhạc: Tìm về Ví, Giặm - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Trung Kỳ, Duy Khánh, Thanh Thảo, Huyền Trang, Trần Huấn, Chu Quý, Thái Sơn, Quốc Nam, Nghĩa Hợp, Ngọc Hùng, Lê Minh, Đình Tuấn - Phòng Văn Nghệ giải trí - Đài PT-Th Nghệ An.