TV & Video Hoạt động NTV
Bá Lẩu với khát vọng đánh thức đỉnh PuXai
15:43, 20/10/2022
Bá Lẩu với khát vọng đánh thức đỉnh PuXai - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Nguyễn Nam, Chu Quý, Hồng Trung - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An