TV & Video Hoạt động NTV
Gương mẫu, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số
13:52, 20/10/2022
Gương mẫu, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Minh Tâm - Vương Linh - Truyền hình Công an Nghệ An