TV & Video Hoạt động NTV
Lỗ hổng đáy sông
15:45, 20/10/2022
Lỗ hổng đáy sông - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Nguyễn Toàn - Duy Thanh - Trần Lịch - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An