TV & Video Hoạt động NTV
Muôn kiểu tận diệt chim trời
14:04, 20/10/2022
Muôn kiểu tận diệt chim trời - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Trần Minh, Sỹ Đức, Thành Trung, Hữu Dũng, Thanh Nga, Phạm Gái - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An