TV & Video Hoạt động NTV
Củng cố niềm tin của nhân dân
15:52, 20/10/2022
Củng cố niềm tin của nhân dân - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Kim Hoa, Mạnh Thuận, Sơn Hiếu, Thùy Linh, Thanh Xuyên, Thanh Nga - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An