TV & Video Hoạt động NTV
Ra khỏi nghèo chưa hết khó
15:51, 20/10/2022
Ra khỏi nghèo chưa hết khó - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Việt Anh - Thanh Giang - Minh Tân - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An