TV & Video Hoạt động NTV
Nghệ An: Duy trì thường xuyên các giải pháp xử lý Lái xe vi phạm nồng độ cồn
15:41, 20/10/2022
Nghệ An: Duy trì thường xuyên các giải pháp xử lý Lái xe vi phạm nồng độ cồn - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Lê Hằng - Hữu Song - Phạm Gái - Trần Lịch - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An