TV & Video Hoạt động NTV
"Đo" sự hài lòng ở bộ phận một cửa Công an cấp xã
13:50, 20/10/2022
"Đo" sự hài lòng ở bộ phận một cửa Công an cấp xã - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Bình Minh - Văn Hậu - Truyền hình Công an Nghệ An