4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46d86c512016df10feb684b51
4028eaa467639b47016777557bfd081d
/media/ky-su/mien-tay-xu-nghe/
Miền tây Xứ Nghệ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Ký sự Miền tây Xứ Nghệ - Tập 10: Thác ở Miền Tây
08:35, 02/11/2019
Một thiên nhiên hoang sơ, kỳ thú. Một vùng trầm tích văn hóa đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc ít người. Và những câu chuyện được giải mã từ góc nhìn khoa học.Tất cả sẽ có trong 10 tập ký sự "Miền tây xứ Nghệ"