Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Ký sự Miền tây Xứ Nghệ - Tập 1: Mạch sống
08:45, 22/10/2019
Miền tây Xứ Nghệ là một vùng bán sơn địa rộng lớn có diện tích bằng 2/3 diện tích tự nhiên của tỉnh Nghệ An với đặc trưng địa lý, văn hoá độc đáo, những sắc thái đặc sắc của văn hoá điều kiện tự nhiên đã tạo nên một bức tranh đa dạng đa sắc thái từ sinh thái nhân văn cho tới sinh thái tự nhiên.