4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775a15b908a5
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/nghe-an-ngay-moi/
Nghệ An ngày mới
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 19/10/2020
07:23, 19/10/2020
Có những nội dung chính:
- Họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 
- Sở GD ĐT: yêu cầu các đơn vị trường học chủ động cho học sinh nghỉ học bảo đảm an toàn
- Lan tỏa mô hình tiết kiệm hằng ngày