4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167970aabc6026e
4028eaa467639b47016777583aaa0879
/media/chuong-trinh/doc-truyen-dem-khuya/
Đọc truyện đêm khuya
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đọc truyện đêm khuya: Đêm roong chiêng (P2 - Hết)
22:04, 16/09/2016

Tây Nguyên trong "Đêm roong chiêng" của Đỗ Tiến Thụy hiện lên với hai bộ mặt. Một bên là thế giới nguyên thủy, xa xưa, hồn nhiên, phóng túng. Một bên là Tây Nguyên biến dạng, lai căng...