4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677756fa810849
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/dan-ca-vi-dam/
Dân ca Ví Giặm
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Dân ca xứ Nghệ: Câu Ví, Giặm ngày Xuân
20:15, 28/01/2020
Trong chương trình Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh kỳ này mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nhưng câu hát dân ca với chủ đề Câu ví giặm ngày xuân.