4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677756fa810849
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/dan-ca-vi-dam/
Dân ca ví dặm
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Quỳnh Hậu - Điểm sáng dân ca đất Quỳnh
09:45, 22/05/2019
Chương trình Dân ca Xứ Nghệ kỳ này mời quý vị và các bạn cùng tới vùng đất Quỳnh Hậu nơi mà tình yêu với câu hát dân ca Ví, Giặm đã trở thành một điểm sáng.