4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677756fa810849
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/dan-ca-vi-dam/
Dân ca Ví Giặm
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhạc sỹ, Nghệ nhân ưu tú Lê Hoàng - Người mang lời ca cho núi
21:13, 25/02/2020
Có 1 người đi gieo hạt lành bằng tiếng hát, cây pí, điệu khèn trên khắp mọi bản làng của huyện Con cuông. Ông là Nhạc sỹ - Nghệ nhân ưu tú Lê Hoàng, ông còn được gọi bằng một cái tên thân thiện khác, "Nhạc sỹ của núi rừng" trong lòng đồng bào Miền tây xứ nghệ.