4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677756fa810849
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/dan-ca-vi-dam/
Dân ca Ví Giặm
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Về Hưng Tân nghe câu ví giặm ân tình
14:43, 25/03/2020
Chương trình dân ca xứ Nghệ kỳ này xin mời quý vị và các bạn về với vùng quê Hưng Tân – Hưng Nguyên để cảm nhận tình yêu của người dân nơi đây với những câu Ví Giặm ân tình.