4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677756fa810849
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/dan-ca-vi-dam/
Dân ca Ví Giặm
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Dân ca Xứ Nghệ: Câu dân ca trên vùng đất Bạch Ngọc
21:13, 21/07/2020
Chương trình DÂN CA XỨ NGHỆ mời quý vị cùng đến với vùng đất Bạch Ngọc xã Bồi Sơn huyện Đô Lương để thưởng thức những câu hát dân ca nơi đây.