Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Về miền Ví, Giặm: Giang Sơn Đông - Nơi câu ví vươn xa
08:32, 30/08/2022
Các câu lạc bộ dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh thành lập có nhiệm vụ sưu tầm, biên soạn, viết lời mới, biểu diễn các tác phẩm dân ca đồng thời đẩy mạnh phong trào hát dân ca ví giặm trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có hàng trăm câu lạc bộ dân ca ví giặm đang hoạt động, với hàng nghìn thành viên thuộc các tầng lớp, lứa tuổi khác nhau. Với huyện Đô Lương –trong 15 câu lạc bộ dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh được thành lập tại các xã, nhiều câu lạc bộ hoạt động hiệu quả và có sức lan tỏa như CLB xã Bồi Sơn, clb thị trấn Đô Lương. Chương trình Về miền ví giặm kỳ này xin mời quý khán giả cùng chúng tôi đến với clb Giang Sơn Đông- CLB được thành lập bởi một chủ nhiệm đặc biệt nhất trong các clb DCVG và có những thành tích nổi bật.