4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT-Today: Nghệ An triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa tuyến cơ sở
08:42, 14/10/2020
Có những nội dung chính:
- Những thông tin CNTT nổi bật trong tháng
- Nghệ An triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa tuyến cơ sở
- Tiểu mục Hỏi đáp IT