Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Cuộc sống Số: Số hóa sản phẩm Ocop
16:14, 18/07/2024
Sản phẩm Ocop tại Nghệ An hiện nay lên tới gần 500 sản phẩm. Trong điều kiện công nghệ 4.0 và chuyển đổi số hiện nay, việc xây dựng hồ sơ và quản lý dữ liệu sản phẩm Ocop và số hóa sản phẩm Ocop cần được quan tâm, để hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin, góp phần quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường.