Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Cuộc sống Số: Tương tác số Thanh Chương - kéo gần người dân và chính quyền trên môi trường số
19:00, 03/06/2023
Tháng 11 năm 2022, UBND huyện Thanh Chương chính thức đưa vào hoạt động ứng dụng Tương tác số Thanh Chương, với kỳ vọng xây dựng chính quyền số gần dân, hiểu dân và gắn bó với dân trong bối cảnh những thay đổi công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ.