Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Cuộc sống Số: Thanh toán không tiền mặt đang trở thành thói quen mới
14:46, 18/01/2022
Có những nội dung chính: 
- Mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong năm 2022. 
- Vũ trụ ảo hay web 3 – những công nghệ của tương lai. 
- Thanh toán không tiền mặt đang trở thành thói quen mới. 
- Dịch vụ Mobile money - hỗ trợ thanh toán không tiền mặt ở nông thôn.