Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT - Today: Hồ sơ sức khoẻ điện tử toàn dân – bước chuyển đổi của ngành Y tế Nghệ An
16:02, 20/03/2021
Có những nội dung chính:
- Cập nhật một số tin tức IT nổi bật trong tháng
- Ngành y tế Nghệ An nỗ lực triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử toàn dân.
- Mục Hỏi đáp IT
NTV