4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777569eed083e
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/phim-tai-lieu/
Phim tài liệu NTV
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đảng bộ Khối CCQ Tỉnh Nghệ An - Dấu ấn một nhiệm kỳ
19:39, 19/07/2020
Hoạt động của Đảng bộ khối CCQ tỉnh trong suốt một nhiệm kì qua cho thấy, cơ quan Đảng ủy đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh.