4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777569eed083e
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/phim-tai-lieu/
Phim tài liệu NTV
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phim tài liệu: Bức tranh kinh tế - xã hội Nghệ An 2019
20:10, 25/01/2020
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân kinh tế xã hội Nghệ An tiếp tục có những chuyển biến tích cực.