Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
90 năm tự hào tiến bước
09:15, 24/03/2021
90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Nghệ An đã và đang tiếp tục khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với nhân dân, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng. Những thành quả, những tấm gương tiêu biểu của thanh niên Nghệ An qua từng thời kỳ đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của tuổi trẻ Việt Nam - “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”
NTV