4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kể chuyện chiến sỹ: Lòng dân nơi biên giới
10:07, 03/06/2020
Qua 8 năm, cán bộ chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đồng hành cùng xã biên giới Nậm Giải – Quế Phong xây dựng nông thôn mới, Nậm Giải hôm nay đã có những khởi sắc như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kể chuyện chiến sỹ số 6 – Lòng dân nơi biên giới.