4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa578721bd001787690dc46660d
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/khach-moi-ntv/
Khách mời NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khách mời NTV: Nghiêm Tiến Viễn - Startup cần nắm bắt cơ hội và tiên phong trong chuyển đổi số
09:14, 28/03/2021
Khách mời NTV kỳ này mời quý vị cùng trò chuyện với CEO Nghiêm Tiến Viễn - Giám đốc Công ty CP công nghệ GoStream về chủ đề Startup cần nắm bắt cơ hội và tiên phong trong chuyển đổi số.