Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Văn hóa trong nông nghiệp và nông dân | Khách mời NTV
00:01, 02/07/2023
Văn hóa là gốc rễ, là giá trị vĩnh hằng của cuộc sống. Văn hóa không chỉ có ý nghĩa tinh thần, một khái niệm định tính, mà biết phát huy, biết vận dụng sẽ mang lại những giá trị kinh tế vô cùng to lớn. Thế nhưng, nhiều khi trong một số lĩnh vực không mấy để tâm hoặc chưa xem trọng các giá trị văn hóa. 
Chương trình Khách mời NTV bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan sẽ bàn về một phạm trù không mới nhưng dường như vẫn còn lạ ở Việt Nam đó là: "Văn hóa trong Nông nghiệp và nông dân".