4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775b741d08c6
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/an-toan-giao-thong/
An toàn giao thông
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 04/8/2021
20:53, 04/08/2021
Có những nội dung chính:
- Con Cuông: khởi công xây dựng cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam. 
- Yên Thành: Cầu xuống cấp nghiêm trọng nguy cơ mất an toàn giao thông.