Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Quy hoạch tỉnh Nghệ An - hiện thực hóa khát vọng Sông Lam
10:52, 13/01/2024

Để có sự định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Nghệ An là địa phương thứ 12 của cả nước hoàn thành Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngày 14/9 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1059 phê duyệt Quy hoạch. Đây là cơ sở, hành lang pháp lý và là lộ trình với những giải pháp quan trọng để Nghệ An có sự bứt phá, hiện thực hóa Khát vọng sông Lam, trở thành tỉnh khá của cả nước.