Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Dấu ấn Ngành BHXH Nghệ An năm 2023
07:43, 10/01/2024

Năm 2023 là năm có rất nhiều khó khăn với nền kinh tế đất nước nói chung, việc thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH nói riêng. Được sự quan tâm, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp, sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên toàn ngành, BHXH Nghệ An đã vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.