Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Chậm bàn giao quỹ bảo trì chung cư, trách nhiệm thuộc về ai?
08:58, 03/01/2024

Theo quy định, quỹ bảo trì nhà chung cư là phần kinh phí do các chủ sở hữu nhà chung cư đóng góp để thực hiện các công việc bảo trì phần sở hữu chung. Chủ đầu tư phải chuyển giao quỹ bảo trì cho Ban quản trị để thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định. Tuy vậy, tại thành phố Vinh có hàng loạt chung cư chưa được chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì, làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động bảo trì toà nhà và cuộc sống của người dân. Đây là nội dung Hôp thư truyền hình kỳ này đề cập!